Vi som jobbar på Märsta Hydraulik AB

Jan-Ellert Lindblom
Företagsledare, född 1946, 8 års grundskola och 4 års yrkesskola – flygmekaniker. Jobbar i verkstaden på Söderbyvägen och bor i Märsta.

Andreas Lindblom
Född 1972, 9 års grundskola och 3-årigt gymnasium – naturvetenskaplig linje. Jobbar i verkstaden på Söderbyvägen och bor i Märsta.

Therese Lindblom
Född 1975, 9 års grundskola och 3-årigt gymnasium – naturvetenskaplig linje och bor i Märsta.